Artikelen

Alle artikelen zijn beschikbaar in pdf-formaat.

2016

2013

2012

2011

2010

2009

 • Renkema, J. (2009). Taalkunde voorbij de zinsgrens. In Z. Hrncirova, E. Krol, K. Mercks, J. Pekelder, & J. Ultzen (Red.), Praagse Perspectieven (5): Handelingen van het Regionaal colloquium Neerlandicum van Midden Europa aan de Karelsuniversiteit te Praag, op 20, 21 en 22 september 2007 (pp. 33-46).
 • Renkema, J. (2009). Improving the quality of governmental documents: A combined academic and professional approach. In W. Cheng, & K.C.C. Kong (Eds.), Professional communication: collaboration between academics and practitioners (pp. 173-190).

2008

2007

 • Renkema, J. (2007). Visiones del pasado, el futuro de la Linguista: A proposito de los 40 anos de Revista Signos, 40 (63), 21-22.
 • Arts, A., Renkema, J., De Waele, C. E. A., & Van Wijk, C. (2007). Wel leuker, maar niet gemakkelijker: een onderzoek naar het vernieuwde Tz-formulier: een onderzoek in opdracht van de Belastingdienst. Tilburg: Universiteit van Tilburg.
 • Renkema, J., De Waele, C. E. A., & Van Wijk, C. (2007). Helder herschreven Haags: een onderzoek naar brieven aan burgers (een onderzoek in opdracht van de gemeente Den Haag). Tilburg: Universiteit van Tilburg.
 • Renkema, J. (2007). Ambtenaren kunnen niet schrijven. In D. van Harten & M. van der Kooij (Red.), Lui, links en lak aan de burger (pp. 30-33). Alphen aan den Rijn: Kluwer.

2006

2005

 • Renkema, J., & de Waele, C.A.W. (2005). Belastingdienst on line: een onderzoek naar de tekstkwaliteit van digitale overheidscommunicatie. Tilburg: Universiteit van Tilburg.

2004

 • Renkema, J. (2004). Towers of Babel: A conceptual, experimental and speculative contribution to the globalisation debate. In A. Duszak & U. Okulska (Eds.), Speaking from the margin: Global English from a European perspective (pp. 51-68).
 • Renkema, J. (2004). Alles wat waar is, is koud zonder waarde. Onze Taal, 73, 120-122.
 • Renkema, J. (2004). Tunnelvisies op taal. In S.Knepper & J. Kortenray (Red.), De vreugdeloze wetenschap. Waarom nieuwe inzichten vaak weerstanden wekken (pp. 88-97). Amsterdam: Meulenhoff.
 • Renkema, J. (2004). Krommunicatie over de kleren van de keizer. In Reconstructie Betuweroute. De besluitvorming uitvergroot, Tweede Kamer 2005-2005, 29 283, nr.7 (pp. 322-333).

2003

2002

 • Renkema, J. (2002). Over smaak valt goed te twisten. Een evaluatiemodel voor tekstkwaliteit. In F. van Eemeren, P. van den Hoven, C. Jansen, & P.J. Schellens (Red.), Tussenstand: 25 jaar Tijdschrift voor Taalbeheersing (pp. 177-190). (Eerder gepubliceerd als Renkema, 1996).

2001

2000

 • Renkema, J. (2000). Language, culture and communication: introduction. In C.B.M. van Riel (Ed.), Strategic Corporate Communication (pp. 275-279).
 • Renkema, J. (2000). Coöperatief schrijven, kickboksen of schermkunst: over het nut van communicatiemanagement bij meervoudig auteurschap. In J.P. Verckens (Red.), Nieuwe media en gevestigde kanalen in de Nederlandse en Vlaamse bedrijfscommunicatie (pp. 166-179).
 • Renkema, J. & De Blijzer, F. (2000). Stijlvol vertalen. In P. Gillaerts (Red.), Effata. Beschouwingen over bijbelvertalen en stijl (pp. 49-70).
 • Renkema, J. (2000). Pretesten testen. De CCC-analyse en de beperkte plus-en minmethode vergeleken. In R. Neutelings, N. Ummelen & F. Maes (Red.), Over de grenzen van de taalbeheersing: Onderzoek naar taal, tekst en communicatie gepresenteerd op het achtste VIOT-congres aan de TU-Delft (pp. 371-380).
 • Spooren, W., Smith, B, & Renkema, J. (2000). De invloed van stijl en organisatie op de overtuigingskracht van een direct mail. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 22, 344-357.
 • Renkema, J. (2000). Clause order as a discourse marker. In Th. F. Shannon & J.P. Snapper (Eds.), The Berkeley Conference on Dutch Linguistics 1997. The Dutch Language at the Millennium (pp. 63-77).
 • Renkema, J. & Kloet, L. (2000). De toestand van een tekst. Een diagnose volgens het CCC-model. Management & Communicatie, 6, 25-36.
 • Renkema, J. (2000). Tekst, stroomdiagram of kaderdiagram? In W. Spooren, T. Sanders & C. van Wijk (Red.), Samenhang in diversiteit. Opstellen voor Leo Noordman, aangeboden bij gelegenheid van zijn zestigste verjaardag (pp. 99-114). KU-Brabant: Letterenfaculteit.
 • Renkema, J. (2000). Clause order as a discourse marker. In T. Shannon & J. Snapper (Red.), The Berkeley Conference on Dutch Linguistics 1997: The Dutch language at the millennium. (pp. 63-77). Lanham, MD: University Press of America.
 • Renkema, J. (2000). De taal van de stilte. In E. Sanders (Ed.), Beeld van een taal. (pp. 146-147). Den Haag: Nederlandse Taalunie.

1999

1998

1997

1996

 • Renkema, J. (1996). Cohesion analysis and information flow: the case of 'Because' versus 'because'. In C. Cremers & M. den Dikken (Eds.), Linguistics in the Netherlands 1996 (pp. 233-244).
 • Renkema, J. & Schellens, P. (1996). Tekstevaluatie, ofwel het raadsel van de Boschkabouter. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 18, 305-310.
 • Renkema, J. (1996). Over smaak valt goed te twisten. Een evaluatiemodel voor tekstkwaliteit. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 18, 324-388.
 • Renkema, J. (1996). De invloed van berichtgeving op imago. Een experimenteel onderzoek naar aanleiding van de casus 'Van den Biggelaar versus de Limburger. Extern rapport, Tilburg.

1995

 • Renkema, J. (1995). Stilistische variatie op syntactisch niveau: de relatieve bijzin contextueel onderzocht. Gramma/TTT, 3, 165-182.
 • Renkema, J. (1995). Leidraad bij de Woordenlijst der Nederlandse Taal (pp. 10-42). 's-Gravenhage: Sdu.

1994

 • Renkema, J. (1994). Taal mag geen belasting zijn. Een onderzoek-in-burger naar brieven van ambtenaren. Onze Taal, 3, 4-6.
 • Renkema, J. (1994). Beeldvorming door taal. Kunst en Wetenschap, 3, 7-9.
 • Renkema J. (1994). Het beoordelen van tekstkwaliteit. Onze Taal, 63, 82-84.
 • Renkema, J., Sanders, T., Sanders, J., & Wijk, C. van. (1994). Praktijkonderzoek naar tekstkwaliteit; een standaardvoorbeeld. Communicatief, 7(4), 13-22.

1993

1992

 • Renkema, J. (1992). Het nieuw BW als kladtekst. Tijdschrift Nederlands Burgerlijk Recht, 9, 23-26.
 • Renkema, J. (1992). Taalgebruik: van dogma naar verwondering. Onze Taal, 61, 45-48.
 • Renkema, J. (1992). Doen uw teksten hun werk goed? In K. van Rees & L. Verhoeven (Red.), De Geletterde Mens (pp. 57-73). Tilburg: Tilburg University Press.

1991

1990

1989

1988

1987

1986

 • Renkema, J. (1986). The stylistics of Dutch officialese. In J. Van Oosten & J.P. Snapper (Eds.), Dutch Linguistics at Berkeley: Proceedings of a Colloquium (pp. 85-98).
 • Renkema, J. (1986). Taalpolitiek. In P.C. Paardekooper (Red.), De Nederlandse taalkunde in kaart gebracht (p. 36). Leuven: Katholieke Universiteit, Departement Linguïstiek.

1985

1984

1983

1982

 • Renkema, J. (1982-1985). Kindertaal: een serie in vijf afleveringen. Onze Taal.
 • Renkema, J. (1982). Leesbaarheidsformules: een overzichtsartikel van de werkgroep Begrijpelijkheidsonderzoek. Tijdschrift voor massacommunicatie, 10, 115-123.
 • Renkema, J. (1982). Overheid, taalbeleid en tekstwetenschap. In G.M. van Veldhoven & E.M.H. Hirsch Ballin (Eds.), Overheidsbemoeienis (Opstellen ter gelegenheid van het elfde lustrum van de Katholieke Hogeschool te Tilburg) (pp. 223-247). Deventer: Kluwer.
  Ook verschenen in Taalbeheersing in Artikelen, 1984.

1979

1977

1976

 • Renkema, J. (1976). Duidelijke taal, problemen bij het vereenvoudigen van overheidsteksten. Intermediar, 12(38), 7-13.
 • Renkema, J. (1976). De taal van de overheid in Nederland. Taalbeheersing in de Administratie, 141, 573-577.

1975