Biografie

Jan Renkema (1948) studeerde Algemene Taalwetenschap aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, werd eerst leraar Nederlands en Geschiedenis, en daarna taalkundig adviseur van de Tweede Kamer. Hij promoveerde op De Taal van Den Haag (1981) en werd vervolgens benoemd aan de pas opgerichte Letterenfaculteit van de Universiteit van Tilburg, waar hij tot 2014 bleef doceren. Hij was verder Fulbright fellow in Berkeley, buitengewoon hoogleraar Cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit, en bijzonder hoogleraar Taalverzorging namens het Genootschap Onze Taal.

Naast zijn reguliere werkzaamheden als docent en onderzoeker was Renkema eindredacteur van het maandblad Onze Taal, supervisor van de Nieuwe Bijbelvertaling, samensteller van de Leidraad in het Groene Boekje van 1995, en stichtingsredacteur van Document Design, later hoofdredacteur van Information Design. Ook voerde hij projecten uit voor de Belastingdienst.