Boeken

Van sommige boeken is een pdf-bestand beschikbaar.

2018

2017

2016

2014

2012

 • Renkema, J. (2012). Schrijfwijzer (vijfde editie). Amsterdam: Boom.            
  Schrijfwijzer

2011

 • Fenoulhet, J. & Renkema, J. (Red.). (2011). Lage Landen Studies: Vol. 1. Internationale neerlandistiek: een vak in beweging. Gent: Acedemia press.
  Lage Landen Studies: Vol. 1. Internationale neerlandistiek: een vak in beweging

2009

2006

2005

 • Renkema, J. (2005). Schrijfwijzer (vierde, aangepaste editie). 's-Gravenhage: Sdu.
  Schrijfwijzer
 • Renkema, J. (2005). Schrijfwijzer Compact. 's-Gravenhage: Sdu.                 
  Schrijfwijzer compact

2004

2002

 • Renkema, J. (2002). Schrijfwijzer (vierde editie). 's-Gravenhage: Sdu.
 • Het spellingteam. (2002). Spellingwijzer Onze Taal (herziene editie). Amsterdam/Groningen: Veen/Wolters Noordhoff.
  Spellingwijzer Onze Taal
 • Drijvers, P. & Renkema, J. (2002). Hooglied. (vertaald en voorzien van commentaar, herziene editie). Baarn/Leuven: Ten Have/Davidsfonds. pdf
  Hooglied

2000

 • Renkema, J. (2000). Tussen de regels: over het taalgebruik in bijsluiters, belastingformulieren en bijbelvertalingen. Amsterdam: Het Spectrum. pdf
  Tussen de regels

1999

1998

 • Renkema, J. (1998). Discourse Studies (Japanse editie). Tokyo: Tuttle-Mori. pdf
  Discourse studies
 • Renkema, J. & Daniëls, W. (1998). Taallijnen: een multimediale methode Nederlands voor de tweede fase van havo/atheneum. 's-Hertogenbosch: Malmberg.
  Taallijnen
 • Het Spellingteam. (1998). Spellingwijzer Onze Taal. Amsterdam/Groningen: Contact/Wolters Noordhoff.

1997

1996

 • Drijvers, P. & Renkema, J. (1996). Hooglied, vertaling met toelichtingen. Baarn: Ambo.

1995

 • Renkema, J. (1995). Schrijfwijzer (derde editie). 's-Gravenhage: Sdu.

1994

1993

 • Renkema, J. (1993). Discourse Studies: an introductory Textbook. Amsterdam/Philadelpia: Benjamins.
  Discourse studies

1992

 • Renkema, J. (1992). Onder woorden: gesprekken over stilte. 's-Gravenhage: Sdu.
  Onder woorden

1990

 • Renkema, J. (1990). Schrijfwijzer (tweede editie). 's-Gravenhage: Sdu.

1989

 • Renkema, J., Duyvendak, E.H.R., Elias, M.J.C., Van der Spek, E.J., & Daniëls, W. (1989). Tekst en Effect: Schrijfpracticum. Heerlen: Open Universiteit.

1988

 • Renkema, J., Duyvendak, E.H.R., Elias, M.J.C., Van der Spek, E.J., & Daniëls, W. (1988). Tekst en Effect: inleiding in de taalgebruikswetenschap. Heerlen: Open Universiteit pdf
  Tekst en effect

1987

 • Renkema, J. (1987). Tekst en Uitleg: een inleiding in de tekstwetenschap. Dordrecht: Foris. pdf
  Tekst en uitleg

1984

 • Renkema, J., & Van Peer, W. (Eds.). (1984). Pragmatics and Stylistics. Leuven: Acco.
  Pragmatics and stylistics

1981

 • Renkema, J. (1981). De taal van 'Den Haag': een kwantitatief-stilistisch onderzoek naar aanleiding van oordelen over taalgebruik, dissertatie, promotors Berthe Siertsema en Hugo Brandt Corstius). 's-Gravenhage: Sdu. pdf
  De taal van 'Den Haag'
 • Renkema, J. (1981). Taalschat, een keur van artikelen uit het maandblad Onze Taal van 1931-1981. Dordrecht: Foris. pdf
  Taalschat

1979

 • Renkema, J. (1979). Schrijfwijzer, handboek voor duidelijk taalgebruik (eerste editie). 's-Gravenhage: Sdu.

1976