Onbegrip begrepen
40 Taalfilosofische gesprekken over communicatie

Babel digitaal

Waarin de mythe van de Toren van Babel in een eigentijds jasje wordt gestoken en duivels vrij spel krijgen, maar waarin ook de deur op een kier wordt gezet om miscommunicatie tegen te gaan.

  • Hier is mijn poging voor een hedendaagse Toren van Babel. Je bracht me zelf op het idee, toen je in een eerder gesprek over onbegrip over bubbels begon.
  • De Toren van i-Bubbel
  • Ooit werd op de hele aarde één enkele taal gesproken. Toen de mensen steeds meer wilden communiceren, ontwikkelden ze een digitaal informatiesysteem van bits en bytes. En ze vestigden zich daarin, achter eigen vensters, windows geheten. Ze zeiden tegen elkaar: ‘Laten we van silicium chips maken voor bestanden in mega, giga, tera en peta.’ De bestanden stapelden ze op in datacenters, met bekabeling ertussen. Ze zeiden: ‘Laten we een netwerk maken, een internet, met satellieten die tot hoog in de hemel reiken. Dat zal ons doen voortleven in www, en dan zullen we nooit uitgelogd zijn bij elkaar.’
  • Maar toen daalde de PROVIDER af uit de Cloud om te kijken naar het kosmische wereldweb dat de mensen aan het bouwen waren. Dit is één volk en ze hanteren allemaal hetzelfde systeem van enen en nullen, dacht de PROVIDER, en wat ze nu doen is nog maar het begin. Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik. Hebben ze dan niets geleerd daar vroeger in Babel? Laten we naar hen toegaan, en spraakverwarring onder hen teweegbrengen, zodat ze elkaar niet meer verstaan. Ik zal verbale oorlogen ontketenen op hun zogenaamde ‘sociale’ media. Ik zal hun overleggingen verpixelen in Zoom, Microsoft Teams en Google Meet. Ik zal hun eenzaamheid vergroten in bingewatching. En de PROVIDER werd nog bozer dan vroeger in Babel. Via geheime algoritmes zorgde hij ervoor dat alle mensen opgesloten bleven in echokamers, met deuren die alleen toegang gaven tot fabeltjesfuiken. Hij liet zelfs digitale informatie verworden tot alternatieve feiten in fake news en nepvideo’s in deep fake. Daarna liet hij zijn duivels vrij spel voor hacking raids in datacenters en satellietsystemen.
  • Na zoveel woede kreeg de PROVIDER medelijden met de mensheid, en hij sprak: ‘Vroeger leefden de mensen in de verwarring van Babel, en heb ik vanuit Babel de mensheid fysiek verspreid over de hele aarde. Nu leven de mensen in hun eigen Bubbel, in de i van isolement. Ik ben te ver gegaan. Maar mijn naam is PROVIDER! Mijn naam betekent: “Ik zal voorzien.” Ik voorzie open ruimten tussen de een en de ander, om die te betreden.’
  • Haha, dank je. Wel wat langer dan het origineel, maar de samenleving is ook ingewikkelder geworden. Wat bedoel je eigenlijk met die ‘open ruimten tussen de een en de ander’, en dat we worden uitgenodigd om die te ‘betreden’?
  • Haha, maar jij bent eerst aan de beurt. Ik zou de Babelmythe moderniseren. En jij zou een alledaags voorbeeld geven van wat jij meemaakt in miscommunicatie.
  • Oké, de volgende keer dan.