Portrettengalerij

Welkomopenen ▾

Galerijopenen ▾

Dit is een galerij met tekstportretten. Zoals een schilder iemand laat poseren, zo laat ik iemand verbaal poseren in mijn tekstatelier. Dit onderdeel van mijn site is in principe alleen toegankelijk voor geportretteerden. Meer informatie staat in Tekstportretten.

1Niets wat het waard is, komt aanwaaien
...
2Leven in een film óp het doek
...
3Is de verloren zoon ooit weggeweest?
...
4Stroomopwaarts zwemt de vis, totdat …
...
5Een leven op zich
...
6Tussen de afgrond en het sublieme
...
7Het is goed want het is
...
8Een docent met een missie
...
9Van ‘life’s a bitch’ naar ‘Handlungsspielraum’
...
10Is goed goed genoeg? Ja, goed is goed genoeg
...
11Ik moet het doen in het hier en nu
...
12Word als de kinderen
...
13Mijn draaglijk licht bestaan
...
14“Dit doe Ik aan jou: mijn wonder.”
...
15Bij iemand blijven … en nieuw leven krijgen
...
16Het leven, een gegéven
...
17Navigeren tussen relatie en prestatie
...

Tekstportrettenopenen ▾

Naast mijn taalkundig werk heb ik het altijd leuk gevonden om mensen te interviewen: via vragen ontdekken hoe iemand is, wat iemand bezighoudt, en het dan zo opschrijven dat het iets kan oproepen bij een lezer.

In 1992 verscheen de bundel Onder Woorden, een serie gesprekken over stilte, ter gelegenheid van de opening van een Stiltecentrum aan de Universiteit van Tilburg. Wat ervaar je in de stilte van de natuur, de stilte van de eenzaamheid, de stilte voor de start, de stilte van de aandacht? Ik kwam met 20 heel uiteenlopende personen in gesprek: niet alleen zomaar een studente maar ook een gedetineerde, en ook bijvoorbeeld Leontien van Moorsel en Henny Vrienten.

In 2004 verscheen de bundel Wat bezielt het Binnenhof? Daarin staan 25 gesprekken met toonaangevende politici uit het laatste kwart van de vorige eeuw, van Aantjes tot Wiegel. Aan elke politicus werden dezelfde vragen voorgelegd, onder andere over idealen en principes, over negatieve en positieve ervaringen, over botsingen van normen en over de toekomst van onze democratie.

In de jaren dat de oecumenische Gemeenschap De Hooge Berkt in Bergeijk het tijdschrift Tussen Ons In uitgaf, heb ik regelmatig verslag gedaan van vraaggesprekken over het thema ‘het goede nieuws’, de letterlijke vertaling van ‘evangelie’. Leidraad was steeds: hoe werkt het goede nieuws door in iemands leven.

In 2023 heb ik een serie Ontmoetingen geplaatst op een ‘blog-met-inlog’. Zie op deze site via ‘Biografie’ de knop onder de foto, voor een eerste aflevering ter kennismaking. Daarin beschrijf ik een ontmoeting met iemand in de bus of een gesprek bij een boekenkast, en ook ‘ontmoetingen’ met een gedicht of een bijzonder citaat uit een roman.

Nu wil ik graag een nieuw genre uitproberen: het tekstportret. Zoals een schilder een portret maakt, zo wil ik in woorden iets van de essentie vangen van een mensenleven. Dat kan bijvoorbeeld door verdieping in stille aandacht, een gesprek over idealen en verlangens, of over wat iemand in goede en kwade dagen heeft meegemaakt.

Een tekstportret ontstaat in een ontmoeting van zo’n anderhalf uur ‘poseren’ bij mij thuis in mijn ‘tekstatelier’. Daarvan probeer ik dan in woorden een weergave te geven (in ongeveer 1500 woorden). Afhankelijk van het gesprek kunnen in de tekst bijzondere of onvermoede accenten oplichten. Ook een schilder kan een impressionistisch of surrealistisch portret maken dat niet ‘reëel’ is, maar wel iets karakteristieks oproept.

Wat gebeurt er met de tekst? Alleen na jouw goedkeuring wordt het portret gepubliceerd op deze blog-met-inlog op mijn site, in principe alleen toegankelijk voor geportretteerden. De tekst blijft anoniem; vergelijk het met een schilderij zonder onderschrift. Uiteraard kun jij je eigen portret laten lezen aan wie je maar wilt.

Wil jij ook een tekstportret of iemand anders een portret cadeau doen? Neem dan contact op via mail@janrenkema.nl.